Bildningsförlaget

Bildningsförlaget startade 1986 och finns sedan 1990 i Västra Sörby. Ur Bildningsförlaget har Kackelstugans verksamhet utvecklats till ett bildningscentrum på Öland.Vi ger ut böcker inom skilda ämnesområden, t.ex facklitteratur, poesi och skönlitteratur och vi har sedan starten gett ut ett 50-tal titlar. Vi vänder oss bland andra till studieförbund och folkhögskolor.


Förlaget drivs till stor del ideellt av en ekonomisk förening, som består av folk med bildningsintresse. Vi ger ut böcker som vi själva tycker är viktiga och som kanske inte annars skulle ha kommit ut.I våra stadgar står också att vi ska bedriva bildningsarbete genom kurser, kulturarrangemang, konferenser och resor. För mer info om Bildningsförlaget gå in på www.bildningsforlaget.se


I Kackelstugans bibliotek, ett f d grishus och stall, kan du hitta böcker från Olof Palmes internationella bibliotek, som Gunnar en gång räddade från en utrensning vid en flytt. Här finns också en donation böcker av, för och om kvinnor. Du kan också köpa böcker som Bildningsförlaget har gett ut, folkbildningslitteratur av gamla och nya folkbildare. I Tyckeriet kan du få en uppfattning om vår produktion. Mer än 250 000 böcker har tryckts och distribuerats från det lilla förlaget, som en gång var inhyst i Drängstugan.


Ny bok utgiven på Bildningsförlaget!!

Hässelby Familjehotell – En folkhemsmodell som försvann… Barnen berättar 1956-1976. Författare och redaktör: GUNNAR ALDESTAM – 250:- (inb.)


Tidigare utgåvor från Bildningsförlaget

Folkhögskolan kulturarv och framtid · MONICA ROSELIUS · 120:-
Kackelstugan · GUNNAR ALDESTAM · 150:-
Tor Johansson- idealist och samhällsbyggare · GEORG KARLSSON· 150:-
Gunnar Hirdman- en levnadsteckning av · GEORG KARLSSON · 150:-
Ölands guldålder – GUNNAR ALDESTAM 150:-
Rockfejdens salomoniska upplösning – GOTTHARD SJÖLANDER 125:-
I grumlat vatten – GOTTHARD SJÖLANDER 200:-

BÖCKER FRÅN SKRIFTSERIEN
Den demokratiska människan – POVILAS KUPRYS 65:-
När skolan inte fanns – FRANS AUGUST ANDERSSON 65:-
Något om ledarskapet i studiecirkeln – HARALD ELLDIN 65:-
Vårt bildningsarbetes framtid och faror – ALF AHLBERG 65:-
Vår bildningssträvans paradoxer – GUNNAR HIRDMAN 65:-
Orden vi ärvde – GOTTHARD SJÖLANDER 65:-
Rysslands o Centraleuropas svåra väg – KRISTIAN GERNER 65:-
Folkbildaren Gillis Hammar – KJELL E JOHANSSON 65:-
Konsten att tala fritt – ODAL OTTELIN 65:-
Martin Luthers Lilla Katekes med hustavlan & August Strindbergs Lilla Katekes för underklassen 75:-
Vi minns – berättelser från södra Öland 75:-
Ej brödet blott Folkbildningsantologi – INGE JOHANSSON 75:-
Döden – en del av livet – KRONSTRAND & NILSSON 125:-

ANDRA BÖCKER DU KAN BESTÄLLA GENOM BILDNINGSFÖRLAGET
Vägvisarna genom folkhemmets folkhögskolor – M. ROSELIUS 75:-
Den sovande jägaren – BJÖRN MOLIN 175:-
Vicke tar över – RUNER JONSSON ”VICKE VIKING” 125:-
Kommunalrådets underbara resa – G. SJÖLANDER 125:- SLUT!
Rektorns märkliga befordran – G. SJÖLANDER 125:-
Mediasteget – LOTTA HELLMAN 95:-
När jag blir stor skall jag bli askungen, om autism – B. LINDGREN 95:-
Jag ger dig mitt liv red. KIKI LUNDH 125:-

Böcker kan beställas vi e-post eller telefon.

E-post: order@bildningsforlaget.se Telefon: 0485-560236